2016-10-28 14:54 #0 av: Herveaux

På Jorvik är det viktigt att ha ett gott rykte om sig hos öborna.

Dom boende på Jorvik tillhör olika ryktesfraktioner, det kan vara familjer (tex familjerna Sunfield och Goldspur), byar (tex Valedale och Firgrove) eller grupper (tex Aideens Besyddare).

Du får ryktespoäng när du utför uppdrag, och ju högre rykte du har med en fraktion, ju fler uppdrag får du tillgång till hos just den fraktionen.
Du kommer också kunna köpa fler och fler saker från den fraktionens olika butiker vartefter ditt rykte förbättras.

Det räcker inte alltid att bara göra uppdragen för att få en tillräckligt hög ryktesnivå och få tillgång till nästa uppdrag. Ibland måste du göra ryktesuppdrag för att samla in tillräckligt många ryktespoäng. Karaktärer som har ett ryktesuppdrag till dig har ett blått utropstecken ovanför huvudet.
Dom olika fraktionerna har ryktesuppdrag olika dagar.

Ryktesuppdrag ger dig inte mer XP, men du får JorvikShillings och ryktespoäng.

Om en karaktär har ett uppdrag till dig som kräver en högre ryktesnivå än vad du har just nu så har karaktären ett inringat hjärta ovanför huvudet.

Det finns fem olika ryktesnivåer:
Neutral: 0-499 ryktespoäng
Vänligt inställd: 500-1499 ryktespoäng
Gillad: 1500-2999 ryktespoäng
Populär: 3000-5999 ryktespoäng
Beundrad: 6000 ryktespoäng

När du har nått den högsta ryktesnivån (Beundrad) kan du inte få ett högre rykte, men du kan ändå göra ryktesuppdragen och tjäna Jorvik Shillings.

Du kan se vilket rykte du har med dom olika fraktionerna på ditt Karaktärsblad under fliken Rykte.
(Du öppnar ditt Karaktärsblad via hästskomenyn eller genom att trycka på C.)