2016-10-29 14:41 #0 av: Herveaux

Hur kommer man vidare i spelet? Hur får man tillgång till nya områden? Hur går man upp i level?

Svaret: Du gör uppdrag!

När en NPC (non-playable character) har ett gult utropstecken ovanför huvudet så har denne ett uppdrag till dig.
Karaktären vill oftast ha hjälp med något eller berätta något för dig.

När du utför ett uppdrag så får du erfarenhetspoäng eller XP (experience points) och när du fått ihop tillräckligt mycket XP så går du upp i level.

Du påbörjar ett uppdrag genom att klicka på karaktären som har ett gult utropstecken ovanför huvudet.
Karaktären berättar då vad denne vill ha hjälp med och du får välja om du vill acceptera uppdraget.

Om du accepterar uppdraget blir karaktärens utropstecken grått tills du har slutfört uppgiften du fick.
Ibland är uppdraget att prata med samma karaktär igen, hitta något eller prata med någon annan av Jorviks invånare.
När karaktären har ett grönt utropstecken ovanför huvudet betyder det att du kan klicka på denne och avsluta uppdraget.
Det är när du avslutar uppdraget som du får din belöning i form av XP, Jorvik Shillings, ryktespoäng och ibland en gåva till dig eller din häst.

Du hittar alla dina tillgängliga uppdrag i loggboken som du kan öppna genom hästskomenyn eller trycka på L.
I loggboken ser du också vem du ska prata med för att påbörja dom olika uppdragen.

Du kan också se på kartan vart du har uppdrag att påbörja, uppdrag att avsluta eller vart du ska leta efter saker:

Gult utropstecken - Uppdrag att påbörja
Grönt utropstecken - Uppdrag att avsluta
Orange prick - Vart du ska leta efter saker

Om du råkar glömma bort vad uppgiften var i ett uppdrag kan du läsa i loggboken vad det var karaktären ville att du skulle göra.

Kom ihåg att avsluta alla dina påbörjade uppdrag innan du loggar ut, annars får du börja om med dessa uppdrag igen när du loggar in nästa gång.