2018-07-13 16:30 #0 av: Herveaux

Här finns en lista över Star Stable Online´s olika spelkontroller och kortkommandon.

Spelarkontroller
Så här styr du din karaktär och häst

Framåt: W eller Pil Upp
Bakåt: S eller Pil Ned
Sväng åt vänster: A eller Pil Vänster
Sväng åt höger: D eller Pil Höger
Stanna hästen / sitt av: X
Hoppas: Mellanslag
Växla mellan gå / spring: Shift
Huka sig: Ctrl

Kortkommandon
Så här kan du öppna/stänga olika menyer och funktioner
 
Ryggsäck: I
Karta: M
Karaktärsblad: C
Uppdragslogg: L
Kompislista: F
Klubbfönster: G
Flytta springande husdjur från sadelväskan till marken och vice versa: P
Öppna chatt: Enter eller Retur
Stäng chatt: Escape
Stäng fönster / Huvudmeny: Escape
Dölj användargränssnitt: F1 eller fn+F1
Jämför artiklar: Shift
Ta skärmdump: F2 eller fn+F2
Samlingsboken: J
Öppna fotoläge: O